Om Slff Kontakt Revision 2018

Om SlffSLFF i korthet

Inledning

värdegrunden i föreningen knyter starkt an till den humanistiska traditionen som estradören och folkbildaren Tage Danielssons ger exempel på i sitt sista tal, ca 25 minuter långt.


Humanistdagarna i Linköping 3-5 september 1985


Om ansvar

Mycket handlar om det personliga ansvaret i stort och smått. Ofta kopplat till sk. civilkuraget, i den föreläsning Tage Danielsson tar upp.

Definitionen på det 100 % delade ansvaret är ett "kollektiv ansvar som i sin natur omöjligen går att avkräva".Vidare

 Svensk Lokförarförening (SLFF) är en partipolitisk och religöst fristående fackförening för lokförare och samlar allt fler av lokförare som finns i landet. Föreningen bildades i mars 1997, en allt igenom demokratisk organisation.

Ofta hävdas storfackets fördelar och styrka som argument för medlemskap i Seko eller ST. Paradoxen är att storfacket, med många yrkeskategorier, för med sig nackdelar och svårigheter att driva lokförarspecifika frågor. Även om mangrann uppslutning råder, de lokala klubbarna är aktiva och engagemanget stort så utgör organisationernas uppbyggnad ett omedelbart hinder för att de viktiga lokförarfrågorna skall nå godtagbara lösningar.

Vilka hinder föreligger?
• medlemsinflytandet på den centrala nivån är minimalt eller saknas helt
• centralnivåns lojalitet är dubbelriktad och mer arbetsgivarorienterad än medlemsorienterad
• en fackförening som organiserar olika yrkeskategorier skapar förutsättningar för att ställa särintressen mot varandra

Välkommen till SLFF, den enda organisationen som utgår från lokförarnas krav, formade utifrån lokförarnas problem och lokförarnas vardag.

  © Svensk lokförarförening 2019
orgnr: 802402-1399 bankgiro: 5269-1409