Om Slff Kontakt Föreningsstämma 2019
info@slff.nu 070-724 30 39

Svensk lokförarföreninginstruktionsvideo (2 min)

Föreningsstämma fr.o.m. 12 April 2019 och framåt !

(inget slutdatum satt)

Medlemmar med rösträtt som inte deltar och röstar i årsmötesforum, avstår inflytande.

MEDLEMSSTOPP !

Inga medlemsansökningar behandlas förnärvarande ! På grund av rådande situation inom föreningen.

© 2019 Svensk lokförarförening
c/o Mats Wistrand, Folkungagatan 5
692 35 Kumla.