Om Slff Kontakt Föreningsstämma 2019
arbetsgruppen@slff.nu 070-743 07 14

Svensk lokförarföreningPressmeddelande !Storbank inblandad i ekonomisk skandal !


SLFF, en medlemsägd förening står under attack. Okända individer har angripit föreningen och banken bistår kuppmakare i försöket att skada föreningen. >> Läs mer !
Presstalesmän:
Alf Carlsson 0707 - 43 07 14
Alf Montan 0729 - 111 491


Föreningsstämma fr.o.m. 12 April 2019 och framåt !
(inget slutdatum satt)

Medlemmar med rösträtt som inte deltar och röstar i föreningsstämmans forum, avstår inflytande.


MEDLEMSSTOPP !

Inga medlemsansökningar behandlas förnärvarande ! På grund av rådande situation inom föreningen.

© 2019 Svensk lokförarförening