Om Slff Kontakt Medlem Debatt Nominering Sms-Avi
nytt mobilnr: ! - info@slff.nu - 070-724 21 45

Svensk lokförarförening


Äspinge 3-5 augusti 2018

SLFF- viktigare än någonsin.

Lokförarnas villkor har stått under ständiga angrepp sen 80-talet. En lokförare arbetar idag ca 1 månad längre per år jämfört med 1980 och i ett betydligt stressigare tempo.
På förslag från avd Malmös möte 2018-05-14, har SLFFs föreningsstyrelse tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att revidera stadgarna.
Den fackliga verksamheten kommer att anpassas till en plattform på internet och styrelsen kommer att löpande behandla frågor och genomföra omröstningar över www.slff.nu

Problemen:
- stor geografisk spridning
- många olika arbetsgivare
- tröghet i SLFFs beslutsprocess

Möjligheterna:
- en ny entusiastisk generation
- internet, som ny plattform för styrelsearbete
- snabbare väg från idé till beslut
- direktdemokrati

Förslaget:
- en bättre dialog mellan medlemmar och föreningsstyrelse via internet
- motioner är inte begränsade till årsmötet, utan lämnas in löpande under året
med 1 månads handläggningstid
- regelrätta omröstningar kring medlemsförslag och
förslag initierade av SLFFs föreningsstyrelse.

Korrekta privata mobilnummer och email-adresser är bottenplattan i organisationen.
SLFF efterfrågar intresse och kompetenser till fackliga uppdrag.

Ändringar av kontaktuppgifter och nomineringar görs på www.slff.nu

Vår förhoppning är att direktdemokrati och ett nytt arbetssätt ska attrahera lokförare att engagera sig och ta uppdrag i försvaret av lokförarnas villkor.Arbetsgruppen 2018Av lokförare för lokförare

SLFF är en fackförening för lokförare, och den enda organisationen som utgår från lokförarnas problem och lokförarnas vardag.


Låga avgifter

En politiskt fristående fackförening med låga avgifter. Din avgift stannar i föreningen och slussas inte vidare till något politiskt parti.


Stor valfrihet

Som medlem väljer du själv vilken A-kassa du vill ansluta dig till, och vilka försäkringar du vill teckna. Inga krav och inga färdiga paket.AKTUELLT


Sms-Avi

Sms aviserad föreningsinformation


Presskonferens om strejkrätten
Tis 05 jun kl 13:00 (74 minuter) Civilsamhällets tunna fernissa.


Öva på Emailverifiering

Inför slutna omröstningar.


© 2018 Svensk lokförarförening
c/o Mats Wistrand, Folkungagatan 5
692 35 Kumla.