Om Svensk Lokförarförening

SLFF i korthet

Svensk Lokförarförening (SLFF) är en politisk och konfessionellt fristående fackförening för lokförare och samlar allt fler av de totalt ca 3500 lokförare som finns i landet.

Föreningen bildades i mars 1997. I dag kan SLFF erbjuda fullgott försäkringsskydd, stor facklig kunskap, juridisk hjälp, information och utskick till medlemmar, medlemslån i bank och en allt igenom demokratisk organisation.

Ofta hävdas storfackets fördelar och styrka som argument för medlemskap i Seko eller ST. Paradoxen är att storfacket, med många yrkeskategorier, för med sig nackdelar och svårigheter att driva lokförarspecifika frågor. Även om mangrann uppslutning råder, de lokala klubbarna är aktiva och engagemanget stort så utgör organisationernas uppbyggnad ett omedelbart hinder för att de viktiga lokförarfrågorna skall nå godtagbara lösningar.

Vilka hinder föreligger?
• medlemsinflytandet på den centrala nivån är minimalt eller saknas helt
• centralnivåns lojalitet är dubbelriktad och mer arbetsgivarorienterad än medlemsorienterad
• en fackförening som organiserar olika yrkeskategorier skapar förutsättningar för att ställa särintressen mot varandra

Välkommen till SLFF, den enda organisationen som utgår från lokförarnas krav, formade utifrån lokförarnas problem och lokförarnas vardag.

Styrelse

Mats Wistrand
Kassör

Ort: Hallsberg
Tel: 070-595 43 12
E-post:
slff.kassoren@telia.com

Thomas Andersson
Sekreterare

Ort: Linköping
Tel: 070-546 13 35
E-post:
toumasse@hotmail.com

Esbjörn Klemedsson
Ledamot

Ort: Malmö
Tel: 076-644 80 46
E-post:
esbjorn.klemedsson@arriva.se

Alexander Fernlund
Ledamot

Ort: Stockholm
Tel: 070-335 94 63
E-post:
alexander.fernlund@gmail.com

Linus Källgren
Ledamot

Ort: Långsele
Tel: 073-075 08 28
E-post:
linus.kallgren@hotmail.com

Thomas Schiechtl
Ledamot

Ort: Stockholm
Tel: 070-724 42 87
E-post:
thomas.schiechtl@gmail.com

Reino Leinonen
Suppleant

Ort: Gävle
Tel: 073-961 08 12
E-post:
reino.leinonen@tele2.se

Dan Gustavsson
Suppleant

Ort: Halmstad
Tel: 070-211 81 96
E-post:
dan_hstd@yahoo.se

Peter Appelgren
Suppleant

Ort: Linköping
Tel: 070-738 87 22
E-post:
peter@appelgren.se

Matti Blomstedt
Suppleant

Ort: Linköping
Tel: 070-003 64 73
E-post:
m.blomstedt87@gmail.com"

Kent Klingvall
Revisor-sammankallande

Ort: Hallsberg
Tel: 070-719 32 82
E-post:
kent.klingvall@hotmail.com

Pär-Erik Halt
medlemsregister

Ort: Värmland
Tel: 070-724 27 20
E-post:
Pelle.halth@gmail.com