Försäkringar

Försäkringar

Som medlem i SLFF får du tillgång till gruppförsäkring via Länsförsäkringar. Gruppförsäkringen innehåller livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som alla kan tecknas var för sig samt barnförsäkring som kan tecknas i kombination med någon av de övriga försäkringarna.

I samband med att du tecknar ditt medlemskap i SLFF får du i första utskicket både ansökningsblankett, fullständiga villkor och autogiroblankett med posten.

Kontakta Länsförsäkringar om du har ytterligare frågor via tel: 08-588 431 50.


Alternativa Inkomstförsäkringar

För dig som är ansluten till SLFF finns möjlighet att teckna en privat inkomstförsäkring. För att kunna teckna en sådan, krävs att du är med en erkänd A kassa.

Följande försäkringsbolag erbjuder inkomstförsäkring till alla oberoende av yrke eller facklig tillhörighet. Jämför villkoren och se villken inkomstförsäkring som passar dig bäst,

ACCEPT eller JobbGarant.